Tekstgeneratie: Een nieuwe generatie?

In de blogpost van december gingen we in op een algoritme wat tekstinterpretatie kan doen door middel van AI. Dit algoritme, wat gebaseerd is op BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) is vrij beschikbaar. Een nieuw algoritme, genaamd GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer) gaat nog een paar stappen verder en kan ook gebruikt worden om gehele teksten te genereren.

Gezien de kwaliteit van de teksten die hieruit voortkomen, is ervoor gekozen om dit algoritme alleen in een besloten groep ontwikkelaars te laten testen. In dit artikel gaan we verder in op de mogelijkheden die tekstgeneratie met zich meebrengt.

Tekstgeneratie: Een nieuwe generatie?

In de media worden we regelmatig geconfronteerd met berichtgevingen over de diensten die door AI-technologie kunnen worden opgeleverd en waarvan de kwaliteit steeds verder toeneemt. Zowel in de medische sector als in de industrie zijn de voordelen van AI en de toepassingen zichtbaar. Maar waar blijft de kwaliteit van de berichtgeving? Deze is in de ogen van velen (nog) niet optimaal en velen zullen het met ons eens zijn dat de teksten die door AI-technologie worden vervaardigd, nog niet aan deze verwachtingen voldoen.

Geïnteresseerd in GPT-3 en/of BERT? Kijk dan hier

Maar liefst twee jaar geleden werd in het Science Magazine geschreven dat de kwaliteit van de berichtgeving van Google Translate al bijna even goed was als die van een native speaker. In dit artikel zien we dat de kwaliteit van de teksten die door AI-technologie worden vervaardigd, nog niet aan deze verwachtingen voldoen. De berichtgeving van Google Translate is echter wel een stap in de goede richting, ook al hebben de uitspraken van Google niet het niveau van een native speaker.

Toch is er een nieuw algoritme aan het licht gekomen, genaamd GPT-3, dat in de toekomst uiteindelijk zou moeten leiden tot kwalitatief hoogstaande berichtgeving. De kwaliteit van de teksten die door AI-technologie worden vervaardigd, nog niet aan deze verwachtingen voldoen

Nu de clou

Bovenstaande drie schuingedrukte paragrafen zijn niet door mij geschreven, maar door GPT-3. Zelfs de titel “Tekstgeneratie: Een nieuwe generatie?” van deze blogpost heb ik niet zelf bedacht, maar daar is het algoritme mee gekomen.

Enkele weken geleden heeft Dockbite toegang tot de beta-API van OpenAI gekregen, waardoor we met deze nieuwe diensten kunnen experimenteren. Het principe van het algoritme werkt op basis van het voeden van een stuk tekst, wat overal over kan gaan. In dit geval is dat exact de inleiding van de blogpost, zoals hij hierboven staat. Vervolgens verzint het algoritme zelf opeenvolgende passages die aansluiten op de invoer.

Bekijk hier hoe dit artikel tot stand gekomen is:

Interesse om de playground van de beta-API van OpenAI eens te ontdekken? Neem contact op met Jasper Weeteling.

jasper.weeteling@dockbite.nl

+31 (0) 6 14797598