Dockbite is ISO 27001 gecertificeerd!

Bij Dockbite geloven we in voortdurende groei, professionaliteit en een onwrikbare toewijding aan informatiebeveiliging. En wat is een betere manier om deze overtuigingen te omarmen dan met ISO-certificering? We vertellen je graag meer over deze nieuwe stap, want wij bij Dockbite zetten alles op alles om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren en onze professionaliteit naar nieuwe hoogten te tillen.

Het implementeren van ISO-certificering 27001:2023 bij Dockbite is ingegeven door ons streven naar professionaliteit, continue verbetering en focus op interne en externe uitstraling. De ISO-certificering biedt ons een kader om veiligheid te waarborgen  en wat daardoor resulteert in een hoger niveau van professionaliteit. Het toont aan dat we voldoen aan internationale normen, zodat je ons niet alleen hoeft te geloven op onze blauwe ogen. 

Informatiebeveiliging

Hoge normen voor Informatie Management Security (Informatiebeveiliging). Dat is wat we zeker willen, omdat IMS van essentieel belang is in deze digitale tijd waarin we leven. Het waarborgt de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen Dockbite. Ook zorgt het ervoor dat we gevoelige gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en speelt het ook een cruciale rol in het handhaven van de integriteit van onze bedrijfsprocessen.

ISO certificering – Wat is het?

ISO-certificering verwijst naar het proces waarbij een organisatie voldoet aan de normen en eisen vastgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). ISO is een internationale non-profitorganisatie die normen ontwikkelt om te zorgen voor kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en samenwerking in verschillende industrieën en sectoren over de hele wereld.

Organisaties kunnen ervoor kiezen om zich te laten certificeren volgens specifieke ISO-standaarden om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde normen op het gebied van informatiebeveiliging, kwaliteitsmanagement, milieumanagement, enzovoort. Het certificeringsproces omvat een grondige beoordeling van de processen, procedures en systemen van een organisatie door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

Het is belangrijk op te merken dat ISO-certificering op vrijwillige basis plaatsvindt; wij hebben ervoor gekozen om zodoende aan te tonen dat we voldoen aan internationaal erkende normen en daar zijn we heel content over!

Wat is dan ISO 27001?

Wij hebben gekozen voor de ISO 27001:2023. ISO 27001:2023 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd ISMS in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s van de organisatie. Het is ontworpen om ervoor te zorgen dat een organisatie passende maatregelen neemt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Het monitoren van gedrag van onze Dockbite’ers, oftewel het beschermen en naleven van beleidsstukken en regels, zorgt ervoor dat de beveiliging van presentaties wordt gewaarborgd. Door proactieve maatregelen te nemen, zoals het implementeren van strikte toegangscontroles, versleuteling en bewustmakingstrainingen, kunnen we de risico’s minimaliseren en een veilige informatiemanagement omgeving waarborgen. Hiermee versterken we niet alleen de betrouwbaarheid van onze systemen, maar ook het vertrouwen van onze klanten en partners in de beveiliging van hun gegevens binnen onze organisatie.

Daarom hebben we ons afgelopen periode ondergedompeld in al onze processen. We hebben ze in kaart gebracht, geanalyseerd, verbeterd en uiteindelijk gedocumenteerd. Hierdoor voldoen we niet alleen aan de ISO 27001:2023, maar weten we ook zeker wat we voorheen al dachten: we werken op het hoogst haalbare niveau als het gaat om informatiebeveiliging. Hoe hebben we dat gedaan? Laten we beginnen bij het begin. 

De uitdaging en hoe te realiseren?

De implementatie van onze ISO-certificering bracht echter wel enkele uitdagingen met zich mee. Middels de Plan-Do-Check-Act cirkel hebben we alle processen binnen de organisatie kunnen borgen met betrekking tot de  informatieveiligheid. Oftewel een tijdrovende activiteit waar veel tijd en aandacht naar uitging om zorgvuldig uit te voeren.  

Het beschrijven van dagelijkse werkzaamheden is een integraal onderdeel van dit proces. Door de processen vast te leggen, creëren we overzichtelijk en helderheid. Het resultaat is een goed georganiseerde werkomgeving waarin iedereen op de hoogte is van de geldende beleidslijnen en procedures, wat bijdraagt aan de algehele effectiviteit van onze organisatie. Dit bevordert niet alleen de efficiëntie in de dagelijkse operaties, maar ondersteunt ook een gestructureerde aanpak voor continue verbetering. Wat willen we nog meer? 

Voortdurend aan deze ISO-standaarden blijven voldoen uiteraard! Wat ons hierbij enorm helpt is het toepassen van de “Plan, Do, Check, Act”-cyclus, waarbij we systematisch plannen, uitvoeren, controleren en verbeteren. Dit cyclische proces helpt ons niet alleen om aan de ISO-eisen te voldoen, maar ook om flexibel te reageren op veranderende omstandigheden en voortdurend te streven naar verbetering. 

Daarnaast is het een toegevoegde waarde om periodiek terugkerende auditdagen binnen Dockbite toe te passen. Dit speelt een cruciale rol in het waarborgen van transparantie, efficiëntie en naleving van ons beleid. Tijdens deze speciale dagen richten we ons op het zorgvuldig opstellen en bijwerken van beleidsdocumenten,  die de kern vormen van onze bedrijfsprocessen. Dit biedt niet alleen duidelijkheid aan onze Dockbite’ers maar fungeert ook als een leidraad voor het handhaven van consistente normen binnen Dockbite. 

Meer weten? Neem contact op met Miriam